نسخه جدید سایت مبتنی بر مشتری مداری بهتر رونمایی و در ابتدای تیرماه 1403 راه اندازی گردید .

بزودی جهت سهولت در خریدها از اپلیکیشن اختصاصی نیز رونمایی خواهد شد .

با تشکر از همراهی شما – مدیر سایت